Chut noon ae (First Snow's Love) - Kang Sung Min (Snow Queen OST.)

 

 

 

 

 

왜자꾸 흔들리는지
แว จา-กู ฮีน-ดึล-รี-นึน-จี
ทำไมฉันถึงหวั่นไหวใจทุกครั้ง

고개만 자꾸 숙여지는지
แว โค-แก-มัน จา-กู ซุ-กยอ-จีนึน-จี
ทำไมฉันต้องเดินก้มหน้าตลอดเวลา

몸서리치는 하루하루는
มม-ซอ-รี-จี-นีน แน ฮารู ฮารู นึน
ฉันอยู่บนปากเหวแห่งความตาย วันแล้ววันเล่า

끝이 어딘지 몰라
กึด-ชี ออ-ดิน-จี โมล-รา
ไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่

서성이게 되는지
แว ซอ-ซอง-อี-เค เดว-นึน-จี
ทำไมฉันไร้จุดหมาย

어떤 말이 쌓여 하고픈지
แว ออ-ตอน มัล-รี ซา-ยอ ฮา-โก-ปึน-จี
ทำไมฉันลังเลใจในสิ่งที่อยากเอ่ย

사랑도 인연도 운명마저도
ซา-รัง-โด อิน-ยอน-โด อุน-มยอง-มา-จอ-โด
ไม่ว่าจะเป็น...ความรัก...โชคชะตา...หรือแม้แต่ชีวิต

이별이란 말로 의미 없는
อี-บยอล-รี-รัน มัล-โร อึย-มี ออบ-นึน กอล
ทุกสิ่งเลือนหายไปกับการเอ่ยลา

스쳐온 바람
นอล ซือ-จวอ-โอน บา-รัม
สายลมที่พัดผ่านเธอ

행여 스쳐갈까
แฮง-ยอ นัล ซือ-จวอ-คัล-กา
จะพัดผ่านฉันด้วยไหม

조아린 밀어내지만
นึล โจ-อา-ริน มัม มี-รอ-แน-จี-มัน
ฉันแทบเลิกคำนึงถึงความรู้สึกอื่นๆ

첫눈에 무너지는
ชอต-นุ-เน มู-นอ-จี-นึน
ทรุดลงกับหิมะแรก

모자란 가슴이
โม-จา-รัน แน คา-ซึอ-มี
หัวใจที่สิ้นหวังของฉัน

바보같아서 눈물짓게해
กก บา-โบ-กัต-ทา-ซอ นุน-มุล-จิด-เก-แฮ
เหมือนคนโง่เขลา ทำให้ต้องเสียน้ำตา

점점 흐려지는지
แว จอม-จอม ฮือ-รยอ-จี-นึน-จี
ทำไมทุกสิ่งค่อยๆ มืดลง

가슴이 점점 아려오는지
แว คา-ซึอ-มี จอม-จอม อา-รยอ-โอ-นึน-จี
ทำไมหัวใจฉันค่อยๆเริ่มเจ็บ

깊이 베인 한숨 시린 눈물도
คี-พี เบ-อิน ฮัน-ซุม ซี-ริน นุน-มุล-โด
คร่ำครวญโหยหา...จนน้ำตาแทบเป็นสายเลือด

이별 앞에서면 부질없는
อี-บยอล อา-เพ-ซอ-มยอน บู-จิน-ออบ-นึน กอล
ไร้ความหมายเมื่อเอ่ยคำลา

스쳐간 바람
นัล ซือ-จวอ-คัน บา-รัม
สายลมที่พัดผ่านฉัน

그댈 스쳐 지날까
คือ-แดล ซือ-จวอ จี-นัล-กา
จะพัดผ่านเธอไหม

조아린 밀어내지만
นึล โจ-อา-ริน มัม- มิ-รอ-แน-จี-มัน
ฉันแทบเลิกคำนึงถึงความรู้สึกอื่นๆ

첫눈에 무너지는
ชอต-นุ-เน มู-นอ-จี-นึน
ทรุดลงกับหิมะแรก

여린 나의 가슴이
ยอ-ริน นา-เอ คา-ซือ-มี
หัวใจที่อ่อนแอของฉัน

안스러 다시 돌아보게
อัน-ซือ-รอ ดา-ซี โด-รา-โบ-เก- ดิเว
เจ็บปวดเมื่อหันกลับไปมอง

눈이 그치면
อี นุ-นี คือ-ชี-มัน
หิมะแรกนี้จะหยุดตกไหม

이맘도 편해질까
อี-มัม-โด พยอน-แฮ-จิล-กา
หัวใจดวงนี้จะได้หยุดพักหรือเปล่า

흩어지는 눈처럼 사라질까
ฮือ-ทอ-จี-นึน นุน-ชอ-รอม ซ-ารา-จิล-กา
หรือจะสูญหายไปเหมือนสายหิมะ

계절 돌아오듯 찾아든 너의 기억을
เค-จอล โด-รา-โอ-ดึด ชัด-จา-นึน นอ-เอ คี-ออ-กึล
กลับมาเยือนเหมือนฤดูกาลที่หวนคืน ความทรงจำถึงเธอ

다음 세상까지도 이어갈 있을까
ดา-อึม เซ-ซัง-กา-จี-โด อี-ออ-คัล ซู อิจ-ซึล-กา
จะคงอยู่ตราบจนภพหน้าด้วยไหม

첫눈에 무너지는
ชอต-นุ-เน มู-นอ-จี-นึน
ทรุดลงกับหิมะแรก

서글픈 가슴이
ซอ-กึล-ปืน แน คา-ซือ-มี
หัวใจที่โดดเดี่ยวของฉัน

안스러 다시 눈물짓게
อัน-ซอ-รอ ดา-ซี นุน-มุล-จิด-เก ดิเว
เจ็บปวดจนต้องเช็ดน้ำตา

시간이 지나가면 이맘도 편할까
ซี-กา-นี จี-นา-กา-มยอน อี-มัม-โด พยอน-ฮัล-กา
เมื่อเวลาผ่านไป หัวใจดวงนี้จะเปลี่ยนด้วยไหม

쌓여가는 속에 묻혀질까
ซา-ยอ-กา-นึน นุน โซ-เก มุด-ฮยอ-จิล-กา
หรือจะถูกกลบฝังในกองหิมะ

가슴 깊이 차올라버린 너의 기억은
คา-ซึม คิ-พี ชา-โอล-รา-บอ-ริน นอ-เอ คี-ออ-กึน
ความทรงจำถึงเธอที่ฝังลึกในใจ

숨이 멎일때 까지 그대로 남아
ซู-มี มอ-จิล-แต กา-จี คือ-แด-โร นา-มา
จะคงอยู่...ตราบวัน...ฉันสิ้นลม

 

 Credit : Little phoenix team

Comment

Comment:

Tweet